Bývanie

Spoločnosť pg sa zaoberá najmä vlastnou developerskou činnosťou, vysporiadaniu pozemkov pre podnikateľské zámery  a príprave lokalít na výstavbu bytových príp. rodinných domov. Podľa potreby poskytujeme klientom aj kompletný servis pri vyhľadávaní a zhodnocovaní nových lokalít pre ich konkrétne investičné zámery.

Pri spracovaní podkladov pre daný investičný zámere zabezpečujeme všetky náležitosti od projektovej dokumentácie pre územné konanie spolu s inžinierskou činnosťou až po vybavenie územného a stavebného rozhodnutia. V tomto prípade sa naša práca začne mapovaním miestnych pomerov, overením vlastníckych vzťahov, zisťovaním územno-plánovacej a informácie a s tým súvisiacej vhodnosti pozemku pre daný účel. Riešime tiež možnosť zapracovať daný investičný zámer do územného plánu, zabezpečíme možnosti napojenia na inžinierske siete. Cez naše dcérske spoločnosti zabezpečujeme aj kompletné realizácie stavieb a predaj nehnuteľností koncovému zákazníkovi.

Využívame naše dlhoročné skúsenosti a vedomosti a snažíme sa byť spoľahlivým partnerom pri riešení vlastného bývania.

LUXUS

Hľadáte svoj nový dom alebo byt?

Napiste nam!

Newsletter

Odoberajte informácie o novinkách a akciách

Proper Service SK s.r.o.
Pezinská 37, 901 01 Malacky

office@properservice.sk

+421 905 627 945

Social media