Komplexné spracovanie odpadov

Od roku 2011 sa profesionálne venujeme komplexnému spracovaniu odpadov a najmä ich spätnej aplikácii do technologických procesov spôsobom, ktorý dokáže uspokojiť veľké aj menšie priemyselné subjekty.

Po analýze fungovania Vášho odpadového hospodárstva vám vieme znížiť náklady

Vyžiadajte si stretnutie s naším školeným pracovníkom…

+421 948 150 625


Odseparovali sme viac ako
0 ton
plastových materiálov


Odseparovali sme viac ako
0 ton
papiera a lepenky

Našou filozofiou je poskytnúť našim partnerom komplexnú službu a starostlivosť o odpadové hospodárstvo s využitím potenciálu ako zdravých, tak aj znevýhodnených ľudí. Preto sme  v roku 2013 začali prevádzkovať chránenú dielňu

Pre svojich klientov zapezpečujeme

 • Komplexné riešenie odpadového hospodárstva

  • Analýzu jestvujúceho odpadového hospodárstva
 • Zavedenie a prevádzkovanie uceleného spracovania a likvidácie odpadov
 • Outsourcing odpadového hospodárstva vyškolenými pracovníkmi
 • Výkup a zhodnocovanie druhotných surovín ich spätnou aplikáciou do technologických procesov
 • Predaj zhodnotených materiálov konečným odberateľom za účelom ich spätného využitia
 • Zvoz a likvidáciu odpadov
 • Prenájom kontajnerových nádob a príslušenstva

  • malé nádoby a zariadenia
  • minilis na pet fľaše – vid priloha nadoby
  • malé kancelárske nádoby na separovaný zber
  • Nádoby 120 L, 240 L a 1100 L
  • Veľkoobjemový kontajner 20 m3 a 30 m3
  • Stacionárny lis  VOK 20m3 a 30m3
  • Kompaktný lis s kontajnerom

Našim klientom dodávame:

 • PVC materiály pre výrobu regranulátu
 • Kartón z kartónových obalov z priemyselných podnikov, lisovaný do 500 kg balíkov
 • PE fóliu z priemyselných podnikov, lisovanú do cca 500 kg balíkov

Po analýze fungovania Vášho odpadového hospodárstva vám vieme znížiť náklady.

Vyžiadajte si stretnutie s naším školeným pracovníkom…

PRÍRODA

Proper Group spoločne so svojimi odberateľmi zachránila za rok 2017 - 279 stromov

Potrebujete pomôcť, máte otázky?

Napíšte nám!

Newsletter

Odoberajte informácie o novinkách a akciách

Proper Service SK s.r.o.
Pezinská 37, 901 01 Malacky

office@properservice.sk

+421 905 627 945

Social media